บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test [VCD]

VCD แบบทดสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Test)

ประกอบด้วย การนำพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษไปใช้ สอนให้รู้ว่าแต่ละบทเรียนของพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษนั้น ผู้ออกข้อสอบนิยมออกในชุดใดเป็นสำคัญ ตลอดจนการนำไปใช้งานในประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ว่าพื้นฐานไวยกรณ์เหล่านั้น เมื่อไปอยู่ในประโยคภาษาอังกฤษแล้วทำหน้าที่อะไร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเขียนและอ่านบทความภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคตและเฉลยซึ่งเป็นแบบทดสอบเพื่อฝึกการนำพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษไปใช้งาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 1

2. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 2

3. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 3

5. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 5

6. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 6

7. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 7

8. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 8

9. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 9

10. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 10

11. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 11

12. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 12

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test [VCD]     

เรียงตาม:    สินค้า     ราคา     ค่าปกติ


ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test10
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test10
รหัสสินค้า: E1230710v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม -- นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test11
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test11
รหัสสินค้า: E1230711v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม -- นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test1
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test1
รหัสสินค้า: E1230701v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 94 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test12
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test12
รหัสสินค้า: E1230712v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม -- นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test2
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test2
รหัสสินค้า: E1230702v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 61 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test3
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test3
รหัสสินค้า: E1230703v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 98 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test4
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test4
รหัสสินค้า: E1230704v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 95 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test5
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test5
รหัสสินค้า: E1230705v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 89 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test6
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test6
รหัสสินค้า: E1230706v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 82 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test7
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test7
รหัสสินค้า: E1230707v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 75 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test8
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test8
รหัสสินค้า: E1230708v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 96 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test9
ดูรายละเอียด ››
  
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test9
รหัสสินค้า: E1230709v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 107 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

สื่อการสอน ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ชุดนี้ มีทั้งสิ้น 12 Test... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน สินค้าแนะนำ

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test10

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test11

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test10
รหัสสินค้า: E1230710v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test11
รหัสสินค้า: E1230711v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test1
รหัสสินค้า: E1230701v1
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test12

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test2

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test3
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test12
รหัสสินค้า: E1230712v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test2
รหัสสินค้า: E1230702v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test3
รหัสสินค้า: E1230703v1
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test4

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test5

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test6
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test4
รหัสสินค้า: E1230704v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test5
รหัสสินค้า: E1230705v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test6
รหัสสินค้า: E1230706v1
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test7

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test8

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test9
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test7
รหัสสินค้า: E1230707v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test8
รหัสสินค้า: E1230708v1
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test9
รหัสสินค้า: E1230709v1
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ      

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ