บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

TOEFL Structure (Sentence+Error)

VCD TOEFL Sentence Completion & Error Identification

20 บทเรียน 43 ชั่วโมงการสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Article (TOEFL Sentence+Error)

2. Subject&Verb Agreement (TOEFL Sentence + Error)

3. Pronoun(TOEFL Sentence + Error)

5. Active Voice/ Passive Voice (TOEFL Sentence + Error)

6. Modifier (TOEFL Sentence + Error)

7. Tense (TOEFL Sentence + Error)

8. Noun (TOEFL Sentence + Error)

9. Adjective (TOEFL Sentence)

10. Adjective (TOEFL Error)

11. Parallelism (TOEFL Sentence + Error)

12. Concentration (TOEFL Sentence)

13. Comparison(TOEFL Sentence + Error)

14. Adverb (TOEFL Sentence + Error)

15. Preposition (TOEFL Sentence + Error)

16. Conjunction (TOEFL Sentence + Error)

17. If Clause (TOEFL Sentence)

18. Redundancy (TOEFL Error)

19. Easy to miss (TOEFL Sentence)

20. Easy to miss (TOEFL Error)

TOEFL Structure (Sentence+Error)     

หน้า:    1   2     ช่วง:
เรียงตาม:    สินค้า     ราคา     ค่าปกติ


Active Voice/ Passive Voice (TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Active Voice/ Passive Voice (TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0705v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 95 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Active Voice/ Passive Voice... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Adjective (TOEFL Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Adjective (TOEFL Error)
รหัสสินค้า: ETOST0710v1

จำนวน 5 แผ่น
เวลารวม 234 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในส่วนของ Error Identification... [รายละเอียด]

ราคา: 315.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Adjective (TOEFL Sentence)
ดูรายละเอียด ››
  
Adjective (TOEFL Sentence)
รหัสสินค้า: ETOST0709v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 48 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Adjective หรือ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Adverb (TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Adverb (TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0714v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 93 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Adverb หรือ การใช้ส่วนขยาย... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Article (TOEFL Sentence+Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Article (TOEFL Sentence+Error)
รหัสสินค้า: ETOST0701v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 111 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Article ทำให้ประโยคสมบูรณ์ และ... [รายละเอียด]

ราคา: 235.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Comparison(TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Comparison(TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0713v1

จำนวน 3 แผ่น
เวลารวม 163 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Comparison หรือ การเปรียบเทียบ... [รายละเอียด]

ราคา: 235.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Concentration (TOEFL Sentence)
ดูรายละเอียด ››
  
Concentration (TOEFL Sentence)
รหัสสินค้า: ETOST0712v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 40 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Concentration หรือ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Conjunction (TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Conjunction (TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0716v1

จำนวน 3 แผ่น
เวลารวม 155 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Conjunction หรือ ตัวเชื่อมประโยค... [รายละเอียด]

ราคา: 235.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Easy to miss (TOEFL Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Easy to miss (TOEFL Error)
รหัสสินค้า: ETOST0720v1

จำนวน 5 แผ่น
เวลารวม 251 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในส่วนของ Error Identification... [รายละเอียด]

ราคา: 315.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Easy to miss (TOEFL Sentence)
ดูรายละเอียด ››
  
Easy to miss (TOEFL Sentence)
รหัสสินค้า: ETOST0719v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 76 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่อง Easy to miss หรือ... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน If Clause (TOEFL Sentence)
ดูรายละเอียด ››
  
If Clause (TOEFL Sentence)
รหัสสินค้า: ETOST0717v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 19 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ If Clause หรือ ประโยคบอกเงื่อนไข เพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Modifier (TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Modifier (TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0706v1

จำนวน 3 แผ่น
เวลารวม 159 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Modifier หรือ การใช้ส่วนขยายในประโยค... [รายละเอียด]

ราคา: 235.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Noun (TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Noun (TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0708v1

จำนวน 4 แผ่น
เวลารวม 231 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Noun Clause หรือ... [รายละเอียด]

ราคา: 275.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Parallelism (TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Parallelism (TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0711v1

จำนวน 3 แผ่น
เวลารวม 145 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Parallelism หรือ โครงสร้างขนาน... [รายละเอียด]

ราคา: 235.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Preposition (TOEFL Sentence + Error)
ดูรายละเอียด ››
  
Preposition (TOEFL Sentence + Error)
รหัสสินค้า: ETOST0715v1

จำนวน 4 แผ่น
เวลารวม 200 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

เป็นการสรุปเนื้อหาหลักไวยกรณ์ของแนวข้อสอบโทเฟิล ในเรื่องการใช้ Preposition หรือ การใช้คำบุพบท... [รายละเอียด]

ราคา: 275.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน 

หน้า:    1   2     ช่วง:     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ