บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

TOEFL Reading Comprehension

VCD TOEFL Reading Comprehension

12 บทเรียน 14 ชั่วโมงการสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Reading Passage 1-3 (TOEFL Reading Comprehension)

2. Reading Passage 4-6 (TOEFL Reading Comprehension)

3. Reading Passage 7-9 (TOEFL Reading Comprehension)

4. Reading Passage 10-12 (TOEFL Reading Comprehension)

5. Reading Passage 13-14 (TOEFL Reading Comprehension)

6. Reading Passage 16-18 (TOEFL Reading Comprehension)

7. Reading Passage 19-21 (TOEFL Reading Comprehension)

8. Reading Passage 22-24 (TOEFL Reading Comprehension)

9. Reading Passage 34-36 (TOEFL Reading Comprehension)

10. Reading Passage 40-42 (TOEFL Reading Comprehension)

11. Reading Passage 48-51 (TOEFL Reading Comprehension)

12. Reading Passage 57-60 (TOEFL Reading Comprehension)

TOEFL Reading Comprehension     

เรียงตาม:    สินค้า     ราคา     ค่าปกติ


Reading Passage 1-3 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 1-3 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0701v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 77 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 10-12 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 10-12 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0704v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 65 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 13-14 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 13-14 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0705v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 58 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 16-18 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 16-18 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0706v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 59 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 19-21 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 19-21 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0707v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 59 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 22-24 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 22-24 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0708v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 61นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 34-36 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 34-36 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0709v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 83 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 4-6 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 4-6 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0702v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 65 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 40-42 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 40-42 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0710v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 84 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 48-51 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 48-51 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0711v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 87 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 57-60 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 57-60 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0712v1

จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 97 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 195.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Reading Passage 7-9 (TOEFL Reading Comprehension)
ดูรายละเอียด ››
  
Reading Passage 7-9 (TOEFL Reading Comprehension)
รหัสสินค้า: ETORE0703v1

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 70 นาที
ผู้สอน : อ.ณัฐสิทธิ์ (อ.ปุ๊ก)

โดยภาพรวมแล้ว สื่อการสอนชุดนี้ มีไว้เพื่อ บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึง บุคคลต่าง ๆ... [รายละเอียด]

ราคา: 145.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน 
     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ