บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

ป.6

VCD คณิตศาสตร์ ป.6

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. เนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ป.6 จำนวน 26 บทเรียน 32 ชั่วโมง เช่น สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม บทประยุกต์ เป็นต้น

2. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต จำนวน 10 ชุด 19 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแนวข้อสอบในการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, เทพศิรินทร์ เป็นต้น ด้วยการเฉลยของอาจารย์ณัฐสิทธิ์ (อดีตอาจารย์รับเชิญสอนวิชาคณิตศาสตร์ห้อง Gifted สวนกุหลาบวิทยาลัย) ซึ่งมีประสบการณ์สอนยาวนาน ผู้คร่ำหวอดในวงการคณิตศาสตร์กว่า 15 ปี และยังเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 เปอร์เซนไทล์ 99 ในการสอบ GMAT ภาคคณิตศาสตร์ อีกด้วย

            รายละเอียดแต่ละชุดวิชาใน ทั้งสิ้น 36 บทเรียน 51 ชั่วโมงการสอน ประกอบด้วย

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 ทั้งสิ้น 26 บทเรียน 32 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร

2. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร

3. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

4. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

5. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

6. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

7. เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง

8. เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที 5 เส้นขนาน

9. เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 6 ทิศและแผนผัง

10. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน

11. แบบฝึกัหดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน

12. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

13. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

14. แบบทดสอบระคน ป.6 ภาคเรียนที่ 1

15. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม

16. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม

17. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

18. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

19. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม

20. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม

21. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์

22. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์

23. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร

24. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร

25. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ

26. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ

แนวข้อสอบป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ทั้งสิ้น 10 บทเรียน 19 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 1

2. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 2

3. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 3

4. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 4

5. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 5

6. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 6

7. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 7

8. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 1

9. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 2

10. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 3

ป.6      · คณิตศาสตร์ ป.6 (14 บท) [VCD]
· แนวข้อสอบคณิตฯ ป.6 เข้าม.1 [VCD]

เรียงตาม:    สินค้า     ราคา     ค่าปกติ


การวัด สำหรับ ป.4-6
ดูรายละเอียด ››
  
การวัด สำหรับ ป.4-6
รหัสสินค้า: AA67

เป็นสื่อการเรียนที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ [cai game] ที่มีเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ เรื่อง การวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนเงิน... [รายละเอียด]

ราคา: 199.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน จำนวน สำหรับ ป.4-6
ดูรายละเอียด ››
  
จำนวน สำหรับ ป.4-6
รหัสสินค้า: AA64

เป็นสื่อการเรียนที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ [cai game] ที่มีเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ เรื่อง จำนวน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความคิดรวบยอด... [รายละเอียด]

ราคา: 199.00 บาท

สินค้าหมดสต็อก

  
กลับขึ้นด้านบน พีชคณิต สำหรับ ป.4-6
ดูรายละเอียด ››
  
พีชคณิต สำหรับ ป.4-6
รหัสสินค้า: AA65

เป็นสื่อการเรียนที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ [cai game] ที่มีเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ เรื่อง พีชคณิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบอกแบบรูป... [รายละเอียด]

ราคา: 199.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน เรขาคณิต สำหรับ ป.4-6
ดูรายละเอียด ››
  
เรขาคณิต สำหรับ ป.4-6
รหัสสินค้า: AA66

เป็นสื่อการเรียนที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ [cai game] ที่มีเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ เรื่อง เรขาคณิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ... [รายละเอียด]

ราคา: 199.00 บาท

สินค้าหมดสต็อก

  
กลับขึ้นด้านบน สถิติ และความน่าจะเป็น สำหรับ ป.4-6
ดูรายละเอียด ››
  
สถิติ และความน่าจะเป็น สำหรับ ป.4-6
รหัสสินค้า: AA68

เป็นสื่อการเรียนที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ [cai game] ที่มีเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ เรื่อง สถิติ และความน่าจะเป็น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ... [รายละเอียด]

ราคา: 199.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน สินค้าแนะนำ

เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม
เตรียมสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
รหัสสินค้า: AA63
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร
รหัสสินค้า: MP6CO0701v1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า: MP6CO0717v1
ราคา: 199.00 บาท
สินค้าหมดสต็อก
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม
รหัสสินค้า: MP6CO0719v1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์
รหัสสินค้า: MP6CO0721v1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร
รหัสสินค้า: MP6CO0723v1
ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ
รหัสสินค้า: MP6CO0725v1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ
รหัสสินค้า: MP6CO0703v1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
รหัสสินค้า: MP6CO0705v1
ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน
รหัสสินค้า: MP6CO0710v1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
รหัสสินค้า: MP6CO0712v1
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม
รหัสสินค้า: MP6CO0715v1
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง

เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที 5 เส้นขนาน

เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 6 ทิศและแผนผัง
เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง
รหัสสินค้า: MP6CO0707v1
เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที 5 เส้นขนาน
รหัสสินค้า: MP6CO0708v1
เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 6 ทิศและแผนผัง
รหัสสินค้า: MP6CO0709v1
ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


แบบทดสอบระคน ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร

แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม
แบบทดสอบระคน ป.6 ภาคเรียนที่ 1
รหัสสินค้า: MP6CO0714v1
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร
รหัสสินค้า: MP6CO0702v1
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า: MP6CO0718v1
ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม

แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์

แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม
รหัสสินค้า: MP6CO0720v1
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์
รหัสสินค้า: MP6CO0722v1
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร
รหัสสินค้า: MP6CO0724v1
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ

แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ
รหัสสินค้า: MP6CO0726v1
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ
รหัสสินค้า: MP6CO0704v1
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
รหัสสินค้า: MP6CO0706v1
ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 235.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม

แบบฝึกัหดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
รหัสสินค้า: MP6CO0713v1
แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม
รหัสสินค้า: MP6CO0716v1
แบบฝึกัหดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน
รหัสสินค้า: MP6CO0711v1
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 145.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ      

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ