บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

เลือกเฉพาะตามคอร์สเรียน
รายละเอียดของแพ็คเก็จ hot-itonline แบบเลือกตามคอร์สเรียน จำกัดวิชาเรียนเฉพาะที่เลือกไว้ ประกอบด้วย

-
สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น (ไม่สามารถเข้าระบบด้วย Username นี้พร้อมกันที่เครื่องอื่น) มีอายุการใช้งาน 30 วัน

- สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องใดก็ได้ ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วในการดาวน์โหลด 1 MB ขึ้นไป (หากท่านใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วช้ากว่านี้จะทำให้ภาพและเสียงกระตุกได้ ไม่แนะนำให้ใช้งาน)
- สามารถทดลองใช้งานที่ www.hot-itonline.com

ภายในประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนการสอน ตามแต่คอร์สเรียนที่เลือกไว้ จากทั้งหมด 16 ชุดวิชา ทั้งสิ้น 410 บทเรียน 1,003 ชั่วโมงการสอน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. เนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ป.6 จำนวน 26 บทเรียน 32 ชั่วโมง เช่น สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม บทประยุกต์ เป็นต้น

2. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต จำนวน 10 ชุด 19 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแนวข้อสอบในการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, เทพศิรินทร์ เป็นต้น

3. คณิตศาสตร์ ม.1 - 3 จำนวน 27 บทเรียน 167 ชั่วโมง เช่น ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม การนำเสนอข้อมูล ความคล้าย สมการและอสมการ ปริมาตรและพื้นที่ผิว ความน่าจะเป็น วิธีนับ สถิติ เป็นต้น

4. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ จำนวน 14 บทเรียน 18 ชั่วโมง เช่น อัตราส่วนร้อยละ ห.ร.ม. ค.ร.น.และการแปรผัน, สถิติ, ความน่าจะเป็น เป็นต้น

5. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 36 บทเรียน 57 ชั่วโมง เช่น Noun, Pronoun, Adjectives, Subject&Verb Agreement, Direct Indirect Speech, Prepositon เป็นต้น

6. แบบทดสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Test) จำนวน 12 ชุด 17 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแบบทดสอบเพื่อฝึกการนำพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษไปใช้งาน

7. ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าเรียนต่อม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ จำนวน 11 บทเรียน 19 ชั่วโมง ซึ่งเป็นอดีตข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม

8. วิทยาศาสตร์ ม.1 - 3 จำนวน 24 บทเรียน 94 ชั่วโมง เช่น การเคลื่อนที่, แรงที่กระทำต่อวัตถุ, โมเมนต์, งานและพลังงาน, ดิน, หินและแร่, แหล่งน้ำ, โลกของเรา, โครงสร้างของเซลล์, ชีวิตของสัตว์ เป็นต้น

9. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 - 6
จำนวน 66 บทเรียน 215 ชั่วโมง เช่น เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง แคลคูลัส สถิติ เป็นต้น

10. TOEFL จำนวน 44 บทเรียน 75 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ สำหรับประเทศที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ มีทั้งสิ้น 3 Part คือ Sentence Completion, Error Identification, Vocabulary และ Reading Comprehension ซึ่งข้อสอบ TOEFL เป็นข้อสอบลักษณะเดียวกันกับข้อสอบ CU-TEP, TU-GET นั่นเอง

11. ฟิสิกส์ ม.4 - 6 จำนวน 19 บทเรียน 95 ชั่วโมง เช่น แสงและการมองเห็น, ปรากฎการณ์ของคลื่น, สมดุลกล, งานและพลังงาน, ความร้อนแก๊สและทฤษฎีจลน์, ไฟฟ้ากระแสสลับ, ฟิสิกส์อะตอม เป็นต้น

12. ข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย
จำนวน 28 บทเรียน 82 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาสตร์ 2 ซึ่งเป็นแนวข้อสอบลักษณะเดียวกันกับ PAT ในบทเรียนต่างๆ เช่น เซต, ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตรีโกณมิติ ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น แคลคูลัส ลำดับอนุกรม ความน่าจะเป็นวิธีนับ เป็นต้น

13. ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 8 บทเรียน 24 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเป็นบทเรียนต่างๆ ตามลักษณะการออกข้อสอบซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับ GAT เช่น Conversation, Situation Analysis, Grammar, Vocabulary, Cloze Test, Speed Reading, Short Passage และ Long Passage

14. ติวคณิตศาสตร์เอ็นทรานส์
จำนวน 17 บทเรียน 33 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการคัดเลือกติวเฉพาะข้อสอบที่น่าจะออกเป็นประจำในแต่ละบทเรียน โดยแบ่งเป็นตอน ๆ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ เช่น เซต, ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ตรีโกณมิติ ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น แคลคูลัส ลำดับอนุกรม ความน่าจะเป็นวิธีนับ เป็นต้น

15. ติวภาษาอังกฤษเอ็นทรานส์ จำนวน 8 บทเรียน 16 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการคัดเลือกติวเฉพาะข้อสอบที่น่าจะออกเป็นประจำในแต่ละบทเรียน โดยแบ่งเป็นตอน ๆ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ เช่น Conversation, Situation Analysis, Grammar, Vocabulary, Cloze Test, Speed Reading, Short Passage, Long Passage และ Error Identification

16. GMAT สอบเข้าบริหารธุรกิจ จำนวน 23 บทเรียน 40 ชั่วโมง เป็นข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นข้อสอบลักษณะเดียวกันกับ SAT ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ในคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี นั่นเอง ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Problem Solving และ Data Sufficiency อีกทั้งการสอนบทเรียนชุดนี้สอนโดยอาจารย์ณัฐสิทธิ์ ณรงค์โยธิกุล (ผู้ทำคะแนนสูงสุด GMAT ภาคคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 ของผู้สอบทั่วโลก ปี 1995) ทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้เทคนิคการทำข้อสอบที่ลึกล้ำเหนือคำบรรยาย

เลือกเฉพาะตามคอร์สเรียน     

เรียงตาม:    สินค้า     ราคา     ค่าปกติ


Activate Card GMAT อังกฤษ เข้า ป.โท ในประเทศ 30 วัน
ดูรายละเอียด ››
  
Activate Card GMAT อังกฤษ เข้า ป.โท ในประเทศ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0607

คอร์สเรียนGMAT+อังกฤษ เข้า ป.โท ในประเทศ Online กับ โปรแกรม HOT-IT.online แบบ 30 วัน 1 user สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง (สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องใดก็ได้... [รายละเอียด]

ราคา: 295.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Activate Card คณิต ป.6 แนวข้อสอบ 30 วัน
ดูรายละเอียด ››
  
Activate Card คณิต ป.6 แนวข้อสอบ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0603

คอร์สเรียนคณิต ป.6 + แนวข้อสอบ Online กับ โปรแกรม HOT-IT.online แบบ Login 30 วัน 1 user สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง (สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องใดก็ได้... [รายละเอียด]

ราคา: 295.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Activate Card คณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน
ดูรายละเอียด ››
  
Activate Card คณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0605

คอร์สเรียนคณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น + เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ Online กับ โปรแกรม HOT-IT.online แบบ 30 วัน 1 user สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง... [รายละเอียด]

ราคา: 295.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Activate Card คณิต อังกฤษ GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน
ดูรายละเอียด ››
  
Activate Card คณิต อังกฤษ GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0601

คอร์สเรียนคณิต อังกฤษ GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย Online กับ โปรแกรม HOT-IT.online แบบ 30 วัน 1 user สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง (สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องใดก็ได้... [รายละเอียด]

ราคา: 295.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Activate Card คณิต อังกฤษ เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน
ดูรายละเอียด ››
  
Activate Card คณิต อังกฤษ เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0602

คอร์สเรียนคณิต อังกฤษ เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ Online กับ โปรแกรม HOT-IT.online 30 วัน 1 user สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง (สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องใดก็ได้... [รายละเอียด]

ราคา: 295.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Activate Card คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ม.ปลาย GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน
ดูรายละเอียด ››
  
Activate Card คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ม.ปลาย GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0606

คอร์สเรียนคณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ม.ปลาย + GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย Online กับ โปรแกรม HOT-IT.online แบบ 30 วัน 1 user สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง... [รายละเอียด]

ราคา: 295.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน Activate Card พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 30 วัน
ดูรายละเอียด ››
  
Activate Card พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0604

คอร์สเรียนพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Online กับ โปรแกรม HOT-IT.online แบบ 30 วัน 1 user สามารถใช้งานได้ 1 user ต่อ 1 เครื่อง (สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องใดก็ได้... [รายละเอียด]

ราคา: 295.00 บาท

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     

  
กลับขึ้นด้านบน สินค้าแนะนำ

Activate Card GMAT อังกฤษ เข้า ป.โท ในประเทศ 30 วัน

Activate Card คณิต ป.6 แนวข้อสอบ 30 วัน

Activate Card คณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน
Activate Card GMAT อังกฤษ เข้า ป.โท ในประเทศ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0607
Activate Card คณิต ป.6 แนวข้อสอบ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0603
Activate Card คณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0605
ราคา: 295.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 295.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 295.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


Activate Card คณิต อังกฤษ GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน

Activate Card คณิต อังกฤษ เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน

Activate Card คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ม.ปลาย GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน
Activate Card คณิต อังกฤษ GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0601
Activate Card คณิต อังกฤษ เข้า ม.4 เตรียมฯ มหิดลฯ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0602
Activate Card คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ ม.ปลาย GAT/PAT เข้ามหาวิทยาลัย 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0606
ราคา: 295.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 295.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 295.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 


Activate Card พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 30 วัน
   
Activate Card พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 30 วัน
รหัสสินค้า: HOT-IT0604
   
ราคา: 295.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

   


     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ