บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)

HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)
ขยายภาพขยายภาพ
    
HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)
รหัสสินค้า: HOT-IT0822

*****

ราคา: 2900.00 บาท

สินค้าในสต็อก 15 ชิ้น
จำนวน

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     
 

             HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (FD16G) บรรจุในแฟรชไดรท์ (Flash Drive) ความจุ 16 GB ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทั้ง Desk Top หรือ Notebook ผ่านช่องสัญญาณ USB ซึ่งภายในโปรแกรม HOT-IT. บรรจุเนื้อหาการสอนทั้งสิ้น 2 ชุดวิชา 36 บทเรียน 50 ชั่วโมงการสอน ด้วยกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. เนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ป.6 จำนวน 26 บทเรียน 32 ชั่วโมง เช่น สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม บทประยุกต์ เป็นต้น

2. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต จำนวน 10 ชุด 19 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแนวข้อสอบในการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย, เทพศิรินทร์ เป็นต้น

เนื้อหาทั้งหมดนี้บรรจุใน แฟรชไดรท์ (Flash Drive) ความจุ 16 GB

รายละเอียด ติดต่อพนักงาน 02 671 0181 หรือ email : sales4hot-ed@hotmail.co.th

            รายละเอียดแต่ละชุดวิชาใน HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (FD16G) ทั้งสิ้น 2 ชุดวิชา 36 บทเรียน 50 ชั่วโมงการสอน ประกอบด้วย

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 ทั้งสิ้น 26 บทเรียน 32 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร

2. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร

3. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

4. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

5. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

6. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

7. เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง

8. เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที 5 เส้นขนาน

9. เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 6 ทิศและแผนผัง

10. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน

11. แบบฝึกัหดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน

12. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

13. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม

14. แบบทดสอบระคน ป.6 ภาคเรียนที่ 1

15. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม

16. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม

17. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

18. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

19. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม

20. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม

21. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์

22. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์

23. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร

24. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร

25. เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ

26. แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ

แนวข้อสอบป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ทั้งสิ้น 10 บทเรียน 19 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 1

2. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 2

3. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 3

4. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 4

5. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 5

6. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 6

7. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 ชุดที่ 7

8. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 1

9. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 2

10. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 3

พร้อมเอกสาร pdf สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ภาพตัวอย่าง (Screen Shots)
 
HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)

HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)

HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)

HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)

   


สินค้าที่ถูกสั่งซื้อล่าสุด !
HOT-IT. คณิต อังกฤษ ม.ต้น  (HD500G)
ราคา: 10900.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.คณิตศาสตร์ ม.ต้น+สอบเข้าเตรียมฯ (FD64G)
ราคา: 4500.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Flash Drive 32G)
ราคา: 4500.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. คณิตศาสตร์สอบเข้ามหาวิทยาลัย  (FD32G)
ราคา: 3490.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. คณิตศาสตร์สอบเข้าเตรียมอุดมฯ  (Flash Drive 8G)
ราคา: 1650.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. สอบเข้าเตรียมอุดมฯ  (Flash Drive 16G)
ราคา: 2500.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 3
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ชุดที่ 2
ราคา: 195.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

สินค้าอื่น ๆ ในหมวดนี้

HOT-IT. เนื้อหาคณิต ป.6 เทอม 1 (Flash Drive 8G)

HOT-IT. เนื้อหาคณิต ป.6 เทอม 2 (Flash Drive 4G)
     
HOT-IT. เนื้อหาคณิต ป.6 เทอม 1 (Flash Drive 8G)
รหัสสินค้า: HOT-IT1231
HOT-IT. เนื้อหาคณิต ป.6 เทอม 2 (Flash Drive 4G)
รหัสสินค้า: HOT-IT1232
     
ราคา: 1580.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 1490.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

     

ความคิดเห็นต่อสินค้า
โดย: thita pengchai     เพิ่มเมื่อ: 12/04/2009, 19:27     *****
  ไม่ทราบว่ามีจำกัดการใช้งานหรือไม่ อย่างไร

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 05/08/2009, 09:22     *****
  ลองซื้อไปใช้แล้ว ใช้ได้ดีมาก แต่ใช้ได้เฉพาะตอนต่อ Flash Drive กับเครื่องเท่านั้น และใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น ทั้ง PC และ Notebook

โดย: ไมยราพ     เพิ่มเมื่อ: 14/08/2009, 10:54     *****
  ไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาเลย ผมลองใช้ดูแล้ว ลูกผมชอบมากเลยคับ ไม่ต้องบังคับให้เค้าอ่านหนังสือเลย ดูไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องท่องด้วย ดีมาก ๆ เลย

โดย: กันตนา     เพิ่มเมื่อ: 17/08/2009, 13:56     *****
  ลูกชายคนโต ดูแล้วสอบเข้าสวนกุหลาบได้ อยากให้ลูกชายคนรองสอบได้อีกคน คะ

โดย: วุฒิ     เพิ่มเมื่อ: 18/08/2009, 08:07     *****
  ใช้แล้วดีครับ ไม่มีปัญหาเลยครับ

โดย: กิตติชัย     เพิ่มเมื่อ: 19/08/2009, 05:36     *****
  ดีกว่าทุกที่ที่เคยซื้อมาครับ

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 21/08/2009, 07:04     *****
  ตั้งใจมากเลยครับ สำหรับลูกคนโต อยากให้เข้าสาธิต จุฬาฯ

โดย: กมล     เพิ่มเมื่อ: 25/08/2009, 10:48     *****
  ขอบคุณ อ.ปุ๊ก ที่ทำให้ลูกชายผมตั้งใจเรียนมากขึ้น ครับ

โดย: สุวิชา     เพิ่มเมื่อ: 26/08/2009, 05:16     *****
  ลูกเรียนรู้ได้ดีขึ้นเยอะมาก ๆ เลยครับ

โดย: อรัญ     เพิ่มเมื่อ: 27/08/2009, 05:42     *****
  สะดวกครับ ดีกว่าไปนั่งเรียนพิเศษไกล ๆ ลูกเราเหนื่อย เราก้อเหนื่อย

โดย: สิเรียม     เพิ่มเมื่อ: 01/09/2009, 07:41     *****
  ดีมากค่ะ

โดย: กุ๊กไก่     เพิ่มเมื่อ: 17/09/2009, 10:44     *****
  สุดยอดเทคนิคเลยค่ะ เชื่อลูกค่ะ

โดย: อิทธิพล     เพิ่มเมื่อ: 19/09/2009, 06:51     *****
  ประหยัดเวลาเดินทางมากเลยครับ

โดย: สุนทรี     เพิ่มเมื่อ: 18/12/2010, 09:24     *****
  เห็นลูกตั้งใจดู ดิฉั้นก็ดีใจค่ะ

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 23/12/2010, 01:57     *****
  อยากทราบว่าถ้าเป็น DVD ราคาเท่าไหร่ค่ะ แตกต่างจาก HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 8G) อย่างไรค่ะ

โดย: hot-ed     เพิ่มเมื่อ: 07/01/2011, 09:21     *****
  เนื้อหา hot-it.จะเหมือนกับที่เป็น vcd เพียงแต่ราคาถูกกว่ามากค่ะ (ราคาเนื้อหารวมของ hot-it.0822 ทีเป็น vcd ราคา 6,775 บาท ค่ะ)

โดย: สุดประเสริฐ งามวงศ์ดี     เพิ่มเมื่อ: 17/09/2011, 11:54     *****
  ผมสนใจเนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 8G) รหัสสินค้า: HOT-IT0822 ราคา2,900บาท แต่เงินไม่พอ ผมไม่เอาโปรโมชั่นพิเศษ สิทธิใช้งาน hot-itonline.com ฟรี 30 วัน มูลค่า 500 บาท ขอเป็นส่วนลดโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมได้มั๊ยครับ

โดย: asEr7cq22r     เพิ่มเมื่อ: 18/07/2016, 09:00     *****
  tadalafil torsemide cost of effexor generic inderal inderal 40mg 80mg proscar online setraline purchase

   แสดงความคิดเห็น
คะแนนโหวต: *
ชื่อคุณ: *
ความคิดเห็น: *
   
 แสดงความคิดเห็น 

แนะนำให้เพื่อน
ชื่อเพื่อนที่จะแนะนำ:  
อีเมล์เพื่อน: *
ชื่อคุณ:  
อีเมล์ของคุณ:  
ข้อความ: *
   
 ส่งข้อมูล 


     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ