บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Flash Drive 32G)

HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Flash Drive 32G)
ขยายภาพขยายภาพ
    
HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Flash Drive 32G)
รหัสสินค้า: HOT-IT0824

*****

ราคา: 4500.00 บาท

สินค้าในสต็อก 7 ชิ้น
จำนวน

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     
 

             HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD32G) บรรจุในแฟรชไดรท์ (Flash Drive) ความจุ 32 GB ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทั้ง Desk Top หรือ Notebook ผ่านช่องสัญญาณ USB ซึ่งภายในโปรแกรม HOT-IT. บรรจุเนื้อหาการสอนทั้งสิ้น 2 ชุดวิชา 48 บทเรียน 75 ชั่วโมงการสอน ด้วยกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 36 บทเรียน 57 ชั่วโมง เช่น Noun, Pronoun, Adjectives, Subject&Verb Agreement, Direct Indirect Speech, Prepositon เป็นต้น

2. แบบทดสอบไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Test) จำนวน 12 ชุด 17 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแบบทดสอบเพื่อฝึกการนำพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษไปใช้งาน

เนื้อหาทั้งหมดนี้บรรจุใน แฟรชไดรท์ (Flash Drive) ความจุ 32 GB

รายละเอียด ติดต่อพนักงาน 02 671 0181 หรือ email : sales4hot-ed@hotmail.co.th

            รายละเอียดแต่ละชุดวิชาใน HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD32G) ทั้งสิ้น 2 ชุดวิชา 48 บทเรียน 75 ชั่วโมงการสอน ประกอบด้วย

เนื้อหาพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น 36 บทเรียน 57 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun

2. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun

3. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 1

4. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 2

5. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 3

6. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles

7. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles

8. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives

9. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives

10. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb

11. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb

12. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison

13. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison

14. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition

15. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition

16. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction

17. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction

18. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal

19. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal

20. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms

21. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms

22. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction

23. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction

24. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag

25. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag

26. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice

27. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice

28. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech

29. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech

30. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence

31. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence

32. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause

33. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause

34. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense

35. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense

36. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 18 Wish

แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test ทั้งสิ้น 12 บทเรียน 17 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 1

2. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 2

3. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 3

5. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 5

6. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 6

7. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 7

8. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 8

9. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 9

10. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 10

11. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 11

12. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 12

พร้อมเอกสาร pdf สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สินค้าที่ถูกสั่งซื้อล่าสุด !
HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 16G)
ราคา: 2900.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. สอบเข้าเตรียมอุดมฯ  (Flash Drive 16G)
ราคา: 2500.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (FD16G)
ราคา: 2870.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. คณิตศาสตร์ ม.ต้น ชุดที่ 3 (FD8G)
ราคา: 2490.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
ติวคณิตศาสตร์สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา (DVD)
ราคา: 255.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.ฟิสิกส์ ม.ปลาย (FD16G)
ราคา: 2970.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.คณิตศาสตร์ ม.ต้น+สอบเข้าเตรียมฯ (FD64G)
ราคา: 4500.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
ชีววิทยา -สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 2
ราคา: 190.00 บาท
สินค้าหมดสต็อก

สินค้าอื่น ๆ ในหมวดนี้

HOT-IT. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD16G)

HOT-IT.ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test (FD8G)
     
HOT-IT. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD16G)
รหัสสินค้า: HOT-IT1249
HOT-IT.ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test (FD8G)
รหัสสินค้า: HOT-IT1250
     
ราคา: 3470.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ราคา: 1480.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

     

ความคิดเห็นต่อสินค้า
โดย: ตุ๊กตา     เพิ่มเมื่อ: 05/08/2009, 09:24     *****
  ต้องขอบคุณ อ.ปุ๊ก มากจิง ๆ นะคะ ตอนนี้ ลูกพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดีขึ้น จริง ๆ เรียนที่โรงเรียนสบายขึ้น ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ

โดย: liza     เพิ่มเมื่อ: 13/08/2009, 07:22     *****
  ช่วยได้เยอะจิง ๆ ลูกเข้าใจมากขึ้น ไม่กวนอีกเลย ให้ดูทุกวันก่อนนอนคะ

โดย: ยุทธ์     เพิ่มเมื่อ: 14/08/2009, 10:30     *****
  อาจารย์สอนได้สมบูรณ์จริง ๆ นะครับ ลูกผมชมอาจารย์ทุกวันเลย

โดย: เข็ม     เพิ่มเมื่อ: 17/08/2009, 06:27     *****
  ดิฉันรู้สึกว่าลูกเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรียนที่โรงเรียนเหมือนเคย ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ที่ผลิตสื่อการสอนดี ๆ อย่างนี้ให้กับนักเรียน ขอบคุณจิง ๆ คะ

โดย: ชมเนษฐ์     เพิ่มเมื่อ: 18/08/2009, 08:08     *****
  ดีทั้งเนื้อหา และแบบทดสอบคะ

โดย: กิรินทร์     เพิ่มเมื่อ: 19/08/2009, 05:37     *****
  เพื่อนพี่อยู่เซนโยฯ แนะนำมาค่ะ

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 20/08/2009, 08:34     *****
  ดูแล้วพื้นฐานแน่นขึ้นค่ะ

โดย: วิชญาณ     เพิ่มเมื่อ: 25/08/2009, 10:50     *****
  ดีกว่าไปนั่งอ่านคู่มือตั้งเยอะแหนะ

โดย: สิเรียม     เพิ่มเมื่อ: 26/08/2009, 05:17     *****
  ดีจังค่ะ มีทั้งเนื้อหาและแบบทดสอบด้วยค่ะ

โดย: ดำรง     เพิ่มเมื่อ: 27/08/2009, 05:44     *****
  ลูกผมใช้แล้วครับ จากเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง กลายเป็นอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ ผมดีใจมากครับ ขอบคุณอ.ปุ๊กมาก ๆ นะครับ

โดย: ธนชาติ     เพิ่มเมื่อ: 28/08/2009, 06:00     *****
  สมบูรณ์จริง ๆ ทำให้พื้นฐานผมดีขึ้นเยอะเลย

โดย: สุรชัย     เพิ่มเมื่อ: 29/08/2009, 06:41     *****
  ที่โรงเรียนลูกมีใช้ แต่อยากให้มีไว้ดูที่บ้าน เลยซื้อมาดู คุ้มสุด ๆ เลยครับ ลูกพัฒนาขึ้นมาก ดีใจจริง ๆ

โดย: กุมาร     เพิ่มเมื่อ: 01/09/2009, 07:42     *****
  ดีจริง ๆ เยี่ยมมาก

โดย: กาญจนา     เพิ่มเมื่อ: 17/09/2009, 10:43     *****
  คุ้มมากค่ะ ลูกชอบจริงๆ

โดย: สุวิมล     เพิ่มเมื่อ: 19/09/2009, 06:51     *****
  เข้าใจง่ายสุด ๆ เลยค่ะ

โดย: asEr9t73dk     เพิ่มเมื่อ: 03/06/2016, 08:48     *****
  erythromycin prednisone on line buy trazadone non generic on line without a prescription via gra buy ampicillin amoxicillin doxycycline

   แสดงความคิดเห็น
คะแนนโหวต: *
ชื่อคุณ: *
ความคิดเห็น: *
   
 แสดงความคิดเห็น 

แนะนำให้เพื่อน
ชื่อเพื่อนที่จะแนะนำ:  
อีเมล์เพื่อน: *
ชื่อคุณ:  
อีเมล์ของคุณ:  
ข้อความ: *
   
 ส่งข้อมูล 


     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ