บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

HOT-IT. อังกฤษ GMAT สอบเข้าปริญญาโท (HD500G)

HOT-IT. อังกฤษ GMAT สอบเข้าปริญญาโท (HD500G)
    
HOT-IT. อังกฤษ GMAT สอบเข้าปริญญาโท (HD500G)
รหัสสินค้า: HOT-IT0825

*****

ราคา: 7900.00 บาท

Our wholesale prices:
จำนวน 2+
ราคา ( บาท)  6004.00 

สินค้าในสต็อก 100 ชิ้น
จำนวน

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     
 

             HOT-IT. อังกฤษ GMAT สอบเข้าปริญญาโท (HD500G)บรรจุในฮาร์ดดิสท์ต่อภายนอก ความจุ 500 GB ใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทั้ง Desk Top หรือ Notebook ผ่านช่องสัญญาณ USB ซึ่งภายในโปรแกรม HOT-IT. บรรจุเนื้อหาการสอนทั้งสิ้น 2 ชุดวิชา ทั้งสิ้น 67 บทเรียน 115 ชั่วโมงการสอน ด้วยกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. TOEFL จำนวน 44 บทเรียน 75 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ สำหรับประเทศที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ มีทั้งสิ้น 3 Part คือ Sentence Completion, Error Identification, Vocabulary และ Reading Comprehension ซึ่งข้อสอบ TOEFL เป็นข้อสอบลักษณะเดียวกันกับข้อสอบ CU-TEP, TU-GET นั่นเอง

2. GMAT สอบเข้าบริหารธุรกิจ จำนวน 23 บทเรียน 40 ชั่วโมง เป็นข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นข้อสอบลักษณะเดียวกันกับ SAT ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ในคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี นั่นเอง ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Problem Solving และ Data Sufficiency อีกทั้งการสอนบทเรียนชุดนี้สอนโดยอาจารย์ณัฐสิทธิ์ ณรงค์โยธิกุล (ผู้ทำคะแนนสูงสุด GMAT ภาคคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 ของผู้สอบทั่วโลก ปี 1995) ทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าจะได้เทคนิคการทำข้อสอบที่ลึกล้ำเหนือคำบรรยาย

เนื้อหาทั้งหมดนี้บรรจุใน ฮาร์ดดิสท์ต่อภายนอก (External Harddisk) ความจุ 500GB

รายละเอียด ติดต่อพนักงาน 02 671 0181 หรือ email : sales4hot-ed@hotmail.co.th

            รายละเอียดแต่ละชุดวิชาใน HOT-IT. อังกฤษ GMAT สอบเข้าปริญญาโท (HD500G) ทั้งสิ้น 2 ชุดวิชา ทั้งสิ้น 67 บทเรียน 115 ชั่วโมงการสอน ประกอบด้วย

TOEFL ทั้งสิ้น 44 บทเรียน 75 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. Article (TOEFL Sentence+Error)

2. Subject&Verb Agreement (TOEFL Sentence + Error)

3. Pronoun(TOEFL Sentence + Error)

5. Active Voice/ Passive Voice (TOEFL Sentence + Error)

6. Modifier (TOEFL Sentence + Error)

7. Tense (TOEFL Sentence + Error)

8. Noun (TOEFL Sentence + Error)

9. Adjective (TOEFL Sentence)

10. Adjective (TOEFL Error)

11. Parallelism (TOEFL Sentence + Error)

12. Concentration (TOEFL Sentence)

13. Comparison(TOEFL Sentence + Error)

14. Adverb (TOEFL Sentence + Error)

15. Preposition (TOEFL Sentence + Error)

16. Conjunction (TOEFL Sentence + Error)

17. If Clause (TOEFL Sentence)

18. Redundancy (TOEFL Error)

19. Easy to miss (TOEFL Sentence)

20. Easy to miss (TOEFL Error)

21. Government A (TOEFL Vocab)

22. Health (TOEFL Vocab)

23. Weather/ Geography (TOEFL Vocab)

24. Media (TOEFL Vocab)

25. Education (TOEFL Vocab)

26. Food (TOEFL Vocab)

27. Science/ Research (TOEFL Vocab)

28. Entertainment (TOEFL Vocab)

29. Environment (TOEFL Vocab)

30. Clothing (TOEFL Vocab)

31. Nature (TOEFL Vocab)

32. Family (TOEFL Vocab)

33. Reading Passage 1-3 (TOEFL Reading Comprehension)

34. Reading Passage 4-6 (TOEFL Reading Comprehension)

35. Reading Passage 7-9 (TOEFL Reading Comprehension)

36. Reading Passage 10-12 (TOEFL Reading Comprehension)

37. Reading Passage 13-14 (TOEFL Reading Comprehension)

38. Reading Passage 16-18 (TOEFL Reading Comprehension)

39. Reading Passage 19-21 (TOEFL Reading Comprehension)

40. Reading Passage 22-24 (TOEFL Reading Comprehension)

41. Reading Passage 34-36 (TOEFL Reading Comprehension)

42. Reading Passage 40-42 (TOEFL Reading Comprehension)

43. Reading Passage 48-51 (TOEFL Reading Comprehension)

44. Reading Passage 57-60 (TOEFL Reading Comprehension)

GMAT สอบเข้าเรียนต่อบริหารธุรกิจ ทั้งสิ้น 23 บทเรียน 40 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2544

2. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2543

3. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT รามคำแหง ปีการศึกษา 2544

4. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT รามคำแหง ปีการศึกษา 2543

5. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT รามคำแหง ปีการศึกษา 2542

6. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2544

7. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2543

8. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ Young Executive GMAT จุฬาฯ ปีการศึกษา 2541

9. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ Executive GMAT มธ. ปีการศึกษา 2544

10. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ Executive ปีการศึกษา 2543

11. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ Executive ปีการศึกษา 2542

12. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2542

13. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2544

14. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2543

15. ข้อสอบเข้าปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2543

16. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2540

17. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2545

18. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2546

19. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2547

20. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2545

21. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2545

22. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2546

23. ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2547

พร้อมเอกสาร pdf สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สินค้าที่ถูกสั่งซื้อล่าสุด !
HOT-IT. คณิต วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ ม.ต้น + ม.ปลาย Entrance (HD500G)
ราคา: 17000.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
 

ความคิดเห็นต่อสินค้า
โดย: สุนัย     เพิ่มเมื่อ: 14/08/2009, 10:49     *****
  ครบถ้วน และประหยัดเวลาในการเดินทางไปเรียนพิเศษเยอะจิง ๆ ขอบคุณครับ

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 20/08/2009, 08:36     *****
  ไม่เสียเวลาเดินทาง ประหยัดเวลาดีครับ เตรียมตัวได้ทัน sure

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 21/08/2009, 07:03     *****
  อยากเรียน ป.โท ที่จุฬาฯ ซื้อ hot-it 0825 แล้วจะตรงมั้ยครับ

โดย: hot-ed     เพิ่มเมื่อ: 24/08/2009, 04:02     *****
  ตรงครับ ข้อสอบเข้า ป.โท ส่วนใหญ่จะออกลักษณะเดียวกัน ความยากง่ายขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น hot-it.0825 จึงตรงจุดมากครับ

โดย: hot-ed     เพิ่มเมื่อ: 27/08/2009, 05:46     *****
  ใน hot-it.0825 สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรีแล้ว เตรียมตัวสอบเข้าเรียน ป.โท ในประเทศ รวมถึงข้อสอบ CU-TEP, TU-GET และข้อสอบเข้าป.โท บริหารธุรกิจ ถือว่าเป็นบทเรียน และแนวข้อสอบที่ตรงที่สุดแล้วในขณะนี้ (โดยเฉพาะผู้สอน อ.ปุ๊ก GMAT percentile 99 อันดับ 1 ของโลก) เป็นผู้เฉลยเอง ดังนั้น เทคนิคการทำข้อสอบถือว่าไว้ใจได้เลยครับ

โดย: สิทธิศักดิ์     เพิ่มเมื่อ: 28/08/2009, 06:01     *****
  ง่ายกว่าที่คิดเยอะ อาจารย์สอนดีมากครับ

โดย: กฤต     เพิ่มเมื่อ: 29/08/2009, 06:42     *****
  ไม่แพงเลย คุ้มกว่าเสียเวลา ค่าเดินทาง ไปเรียน ติว เยอะ

โดย: ภาณุวัฒน์     เพิ่มเมื่อ: 01/09/2009, 07:44     *****
  เจ๋งจัง

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 07/01/2011, 09:23     *****
  สอนดีมาก ๆ

โดย: asEryhqn72     เพิ่มเมื่อ: 28/05/2016, 20:23     *****
  buy azithromycin without prescription buy cleocin gel prednisone 20 mg

   แสดงความคิดเห็น
คะแนนโหวต: *
ชื่อคุณ: *
ความคิดเห็น: *
   
 แสดงความคิดเห็น 

แนะนำให้เพื่อน
ชื่อเพื่อนที่จะแนะนำ:  
อีเมล์เพื่อน: *
ชื่อคุณ:  
อีเมล์ของคุณ:  
ข้อความ: *
   
 ส่งข้อมูล 


     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ