บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
    
พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: HOT-IT.1507

*****

ราคา: 700.00 บาท

สินค้าในสต็อก 4 ชิ้น
จำนวน

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     
 

          ประกอบด้วย เนื้อหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษกว่า 80 ชั่วโมงการสอน ซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อหาพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้ง 18 บท เช่น Noun, Pronoun, Adjective, Adverb และอื่น ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบถึง 12 ชุด ในการรูปแบบโจทย์ถามตอบ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนฝึกความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยการสอนในรูปแบบ File VCD พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม มัธยม ในการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเตรียมตัวสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นสูงต่อไป

          ท่านสามารถนำ Flash Drive หรือ HardDrive ของท่านซึ่งมีเนื้อที่ความจุที่ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 12 GB เพื่อให้เราลงโปรแกรม HOT-IT. นี้ได้ โดใช้เวลาในการลงโปรแกรม 2 ชั่วโมง ท่านก็สามารถใช้งานได้ทันที นับเป็นนวตกรรมใหม่ของวงการการศึกษา

รายละเอียด ติดต่อพนักงาน 02 671 0181 หรือ email : sales4hot-ed@hotmail.co.th

เนื้อหาการสอนทั้งหมด มีดังนี้

1. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 1

2. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 2

3. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 3

4. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 4

5. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 5

6. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 6

7. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 7

8. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 8

9. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 9

10. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 10

11. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 11

12. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 12

13. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun

14. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun

15. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 1

16. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 2

17. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 3

18. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles

19. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles

20. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives

21. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives

22. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb

23. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb

24. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison

25. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison

26. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition

27. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition

28. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction

29. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction

30. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal

31. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal

32. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms

33. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms

34. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction

35. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction

36. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag

37. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag

38. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice

39. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice

40. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech

41. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech

42. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence

43. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence

44. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause

45. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause

46. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense

47. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense

48. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 18 Wish

พร้อมเอกสาร pdf สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สินค้าที่ถูกสั่งซื้อล่าสุด !
HOT-IT. Full Option (HD500GB)
ราคา: 20000.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1
ราคา: 500.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. เนื้อหาคณิต ป.6 เทอม 1 (Flash Drive 4G)
ราคา: 1580.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. เนื้อหาคณิต ป.6 เทอม 2 (Flash Drive 4G)
ราคา: 1490.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่ 1 (FD8G)
ราคา: 2190.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. ติวคณิตศาสตร์ PAT 1 (FD8G)
ราคา: 1890.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.ฟิสิกส์ ม.ปลาย (FD16G)
ราคา: 2970.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
สอบเข้าเตรียมอุดมฯ
ราคา: 430.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ความคิดเห็นต่อสินค้า
โดย: ตุ๊กตา     เพิ่มเมื่อ: 05/08/2009, 16:24     *****
  ต้องขอบคุณ อ.ปุ๊ก มากจิง ๆ นะคะ ตอนนี้ ลูกพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดีขึ้น จริง ๆ เรียนที่โรงเรียนสบายขึ้น ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ

โดย: liza     เพิ่มเมื่อ: 13/08/2009, 14:22     *****
  ช่วยได้เยอะจิง ๆ ลูกเข้าใจมากขึ้น ไม่กวนอีกเลย ให้ดูทุกวันก่อนนอนคะ

โดย: ยุทธ์     เพิ่มเมื่อ: 14/08/2009, 17:30     *****
  อาจารย์สอนได้สมบูรณ์จริง ๆ นะครับ ลูกผมชมอาจารย์ทุกวันเลย

โดย: เข็ม     เพิ่มเมื่อ: 17/08/2009, 13:27     *****
  ดิฉันรู้สึกว่าลูกเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรียนที่โรงเรียนเหมือนเคย ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ที่ผลิตสื่อการสอนดี ๆ อย่างนี้ให้กับนักเรียน ขอบคุณจิง ๆ คะ

โดย: ชมเนษฐ์     เพิ่มเมื่อ: 18/08/2009, 15:08     *****
  ดีทั้งเนื้อหา และแบบทดสอบคะ

โดย: กิรินทร์     เพิ่มเมื่อ: 19/08/2009, 12:37     *****
  เพื่อนพี่อยู่เซนโยฯ แนะนำมาค่ะ

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 20/08/2009, 15:34     *****
  ดูแล้วพื้นฐานแน่นขึ้นค่ะ

โดย: วิชญาณ     เพิ่มเมื่อ: 25/08/2009, 17:50     *****
  ดีกว่าไปนั่งอ่านคู่มือตั้งเยอะแหนะ

โดย: สิเรียม     เพิ่มเมื่อ: 26/08/2009, 12:17     *****
  ดีจังค่ะ มีทั้งเนื้อหาและแบบทดสอบด้วยค่ะ

โดย: ดำรง     เพิ่มเมื่อ: 27/08/2009, 12:44     *****
  ลูกผมใช้แล้วครับ จากเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง กลายเป็นอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ ผมดีใจมากครับ ขอบคุณอ.ปุ๊กมาก ๆ นะครับ

โดย: ธนชาติ     เพิ่มเมื่อ: 28/08/2009, 13:00     *****
  สมบูรณ์จริง ๆ ทำให้พื้นฐานผมดีขึ้นเยอะเลย

โดย: สุรชัย     เพิ่มเมื่อ: 29/08/2009, 13:41     *****
  ที่โรงเรียนลูกมีใช้ แต่อยากให้มีไว้ดูที่บ้าน เลยซื้อมาดู คุ้มสุด ๆ เลยครับ ลูกพัฒนาขึ้นมาก ดีใจจริง ๆ

โดย: กุมาร     เพิ่มเมื่อ: 01/09/2009, 14:42     *****
  ดีจริง ๆ เยี่ยมมาก

โดย: กาญจนา     เพิ่มเมื่อ: 17/09/2009, 17:43     *****
  คุ้มมากค่ะ ลูกชอบจริงๆ

โดย: สุวิมล     เพิ่มเมื่อ: 19/09/2009, 13:51     *****
  เข้าใจง่ายสุด ๆ เลยค่ะ

   แสดงความคิดเห็น
คะแนนโหวต: *
ชื่อคุณ: *
ความคิดเห็น: *
   
 แสดงความคิดเห็น 

แนะนำให้เพื่อน
ชื่อเพื่อนที่จะแนะนำ:  
อีเมล์เพื่อน: *
ชื่อคุณ:  
อีเมล์ของคุณ:  
ข้อความ: *
   
 ส่งข้อมูล 


     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ