บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

HOT-IT.Installation พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD/HD)

HOT-IT.Installation พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD/HD)
    
HOT-IT.Installation พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD/HD)
รหัสสินค้า: HOT-IT.1507

*****

ราคา: 700.00 บาท

สินค้าในสต็อก 2 ชิ้น
จำนวน

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ     
 

            HOT-IT.Installation พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD/HD) ประกอบด้วย เนื้อหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษกว่า 80 ชั่วโมงการสอน ซึ่งเป็นการรวบรวมเนื้อหาพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้ง 18 บท เช่น Noun, Pronoun, Adjective, Adverb และอื่น ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบถึง 12 ชุด ในการรูปแบบโจทย์ถามตอบ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนฝึกความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยการสอนในรูปแบบ File VCD พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม มัธยม ในการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเตรียมตัวสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นสูงต่อไป พร้อมเอกสาร pdf สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

          ท่านสามารถนำ Flash Drive หรือ HardDrive ของท่านซึ่งมีเนื้อที่ความจุที่ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 32GB เพื่อให้เราลงโปรแกรม HOT-IT. นี้ได้ โดใช้เวลาในการลงโปรแกรม 2 ชั่วโมง ท่านก็สามารถใช้งานได้ทันที นับเป็นนวตกรรมใหม่ของวงการการศึกษา

รายละเอียด ติดต่อพนักงาน 02 671 0181 หรือ email : sales4hot-ed@hotmail.co.th

            รายละเอียดแต่ละชุดวิชาใน HOT-IT.Installation พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (FD/HD) ทั้งสิ้น 2 ชุดวิชา 48 บทเรียน 74 ชั่วโมงการสอน ประกอบด้วย

เนื้อหาพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น 36 บทเรียน 57 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun

2. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun

3. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 1

4. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 2

5. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 3

6. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles

7. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles

8. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives

9. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives

10. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb

11. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb

12. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison

13. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison

14. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition

15. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition

16. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction

17. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction

18. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal

19. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal

20. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms

21. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms

22. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction

23. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction

24. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag

25. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag

26. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice

27. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice

28. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech

29. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech

30. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence

31. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence

32. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause

33. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause

34. เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense

35. แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense

36. เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 18 Wish

แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ Test ทั้งสิ้น 12 บทเรียน 17 ชั่วโมงการสอน ดังนี้

1. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 1

2. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 2

3. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 3

5. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 5

6. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 6

7. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 7

8. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 8

9. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 9

10. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 10

11. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 11

12. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 12

พร้อมเอกสาร pdf สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สินค้าที่ถูกสั่งซื้อล่าสุด !
HOT-IT. Full Option (HD500GB)
ราคา: 20000.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.Installation คณิตศาสตร์ ม.ต้น+สอบเข้าเตรียมฯ (FD/HD)
ราคา: 1100.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.Installtion ติวภาษาอังกฤษ GAT2 (FD/HD)
ราคา: 210.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.Installtion เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (FD/HD)
ราคา: 500.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. เนื้อหาคณิต ป.6 เทอม 2 (Flash Drive 4G)
ราคา: 1490.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่ 1 (FD16G)
ราคา: 2190.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT. ติวคณิตศาสตร์ PAT 1 (FD8G)
ราคา: 1890.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 
HOT-IT.ฟิสิกส์ ม.ปลาย (FD16G)
ราคา: 2970.00 บาท
กรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อค่ะ 

ความคิดเห็นต่อสินค้า
โดย: ตุ๊กตา     เพิ่มเมื่อ: 05/08/2009, 09:24     *****
  ต้องขอบคุณ อ.ปุ๊ก มากจิง ๆ นะคะ ตอนนี้ ลูกพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดีขึ้น จริง ๆ เรียนที่โรงเรียนสบายขึ้น ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ

โดย: liza     เพิ่มเมื่อ: 13/08/2009, 07:22     *****
  ช่วยได้เยอะจิง ๆ ลูกเข้าใจมากขึ้น ไม่กวนอีกเลย ให้ดูทุกวันก่อนนอนคะ

โดย: ยุทธ์     เพิ่มเมื่อ: 14/08/2009, 10:30     *****
  อาจารย์สอนได้สมบูรณ์จริง ๆ นะครับ ลูกผมชมอาจารย์ทุกวันเลย

โดย: เข็ม     เพิ่มเมื่อ: 17/08/2009, 06:27     *****
  ดิฉันรู้สึกว่าลูกเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรียนที่โรงเรียนเหมือนเคย ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ที่ผลิตสื่อการสอนดี ๆ อย่างนี้ให้กับนักเรียน ขอบคุณจิง ๆ คะ

โดย: ชมเนษฐ์     เพิ่มเมื่อ: 18/08/2009, 08:08     *****
  ดีทั้งเนื้อหา และแบบทดสอบคะ

โดย: กิรินทร์     เพิ่มเมื่อ: 19/08/2009, 05:37     *****
  เพื่อนพี่อยู่เซนโยฯ แนะนำมาค่ะ

โดย: บุคคลทั่วไป     เพิ่มเมื่อ: 20/08/2009, 08:34     *****
  ดูแล้วพื้นฐานแน่นขึ้นค่ะ

โดย: วิชญาณ     เพิ่มเมื่อ: 25/08/2009, 10:50     *****
  ดีกว่าไปนั่งอ่านคู่มือตั้งเยอะแหนะ

โดย: สิเรียม     เพิ่มเมื่อ: 26/08/2009, 05:17     *****
  ดีจังค่ะ มีทั้งเนื้อหาและแบบทดสอบด้วยค่ะ

โดย: ดำรง     เพิ่มเมื่อ: 27/08/2009, 05:44     *****
  ลูกผมใช้แล้วครับ จากเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง กลายเป็นอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ ผมดีใจมากครับ ขอบคุณอ.ปุ๊กมาก ๆ นะครับ

โดย: ธนชาติ     เพิ่มเมื่อ: 28/08/2009, 06:00     *****
  สมบูรณ์จริง ๆ ทำให้พื้นฐานผมดีขึ้นเยอะเลย

โดย: สุรชัย     เพิ่มเมื่อ: 29/08/2009, 06:41     *****
  ที่โรงเรียนลูกมีใช้ แต่อยากให้มีไว้ดูที่บ้าน เลยซื้อมาดู คุ้มสุด ๆ เลยครับ ลูกพัฒนาขึ้นมาก ดีใจจริง ๆ

โดย: กุมาร     เพิ่มเมื่อ: 01/09/2009, 07:42     *****
  ดีจริง ๆ เยี่ยมมาก

โดย: กาญจนา     เพิ่มเมื่อ: 17/09/2009, 10:43     *****
  คุ้มมากค่ะ ลูกชอบจริงๆ

โดย: สุวิมล     เพิ่มเมื่อ: 19/09/2009, 06:51     *****
  เข้าใจง่ายสุด ๆ เลยค่ะ

โดย: Lynettesop     เพิ่มเมื่อ: 21/12/2016, 10:33     *****
  price of prozac buy baclofen doxycycline prescription online levitra suhagra online acyclovir anafranil cost of synthroid

โดย: Michaelnep     เพิ่มเมื่อ: 27/05/2017, 20:21     *****
  wh0cd87928 lipitor medication cephalexin propecia

โดย: Miketut     เพิ่มเมื่อ: 10/09/2017, 21:53     *****
  write my paper

โดย: Kennethequic     เพิ่มเมื่อ: 13/09/2017, 18:15     *****
  plavix order viagra online

โดย: BillyHoali     เพิ่มเมื่อ: 13/09/2017, 20:35     *****
  atenolol

โดย: AaronDrelf     เพิ่มเมื่อ: 14/09/2017, 08:46     *****
  antabuse citalopram hbr 20mg

โดย: Joekex     เพิ่มเมื่อ: 31/10/2017, 19:57     *****
  buy essay write college essay buy an essay for college buy essay

โดย: geico     เพิ่มเมื่อ: 24/12/2017, 04:53     *****
  trustage auto insurance auto insurance quotes california auto insurance quotes texas car insurance quotes

โดย: Loan     เพิ่มเมื่อ: 11/01/2018, 03:52     *****
  small loans no credit check payday loans online direct lender payday loan online payday

โดย: Jameskex     เพิ่มเมื่อ: 11/01/2018, 11:43     *****
  girl webcam webcam pussy pussy webcam webcam pussy easy cash payday loan best payday loans cash loan advance best payday loan payday loan direct lender payday loan direct lender payday loan direct lender direct payday loan lenders advance cash payday loan payday faxless fast cash loan payday loans online direct lenders loan cash paper writing english assignment help college paper college essay prompts

โดย: Paydayloan     เพิ่มเมื่อ: 11/01/2018, 20:20     *****
  payday bad credit loan cash advance loan payday loans online loan

โดย: Homework For Pre K     เพิ่มเมื่อ: 12/01/2018, 03:04     *****
  college essay prompts college essay help school papers pay someone to do homework

โดย: Best Online Loans     เพิ่มเมื่อ: 13/01/2018, 07:26     *****
  payday loan online payday same day loan payday

โดย: Payday Loans     เพิ่มเมื่อ: 23/01/2018, 01:27     *****
  loans no credit check loans online no credit check online cash advance no credit check loan no credit check

   แสดงความคิดเห็น
คะแนนโหวต: *
ชื่อคุณ: *
ความคิดเห็น: *
   
 แสดงความคิดเห็น 

แนะนำให้เพื่อน
ชื่อเพื่อนที่จะแนะนำ:  
อีเมล์เพื่อน: *
ชื่อคุณ:  
อีเมล์ของคุณ:  
ข้อความ: *
   
 ส่งข้อมูล 


     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ